Icebug
Mät, reducera och kompensera för att bli klimatpositiva

Vi kan inte vänta tills vi är perfekta, vi måste agera nu

Icebug är världens första klimatpositiva outdoorskoföretag

Svenska Icebug har tagit ett stort steg – företaget är nu världens första klimatpositiva tillverkare av outdoorskor. Initiativet lyfts fram av FN och Icebug utmanar nu resten av branschen att göra samma resa.

– Vi är inte perfekta, men klimatkrisen kan inte vänta på det. Vi måste agera nu, säger Icebugs vd David Ekelund.

Det svenska skoföretaget Icebug har sedan de startade 2001 etablerat sig som marknadsledande på skor med grepp för att kunna vara ute när det är halt. Icebug har länge arbetat med att minska sina utsläpp, och efter förra sommaren lovade företaget att bli klimatpositiva 2020. Sedan dess har frågan haft största prioritet vilket lett till att Icebug snabbat på processen avsevärt – och lyckades bli klimatpositiva redan i slutet av februari 2019.

Icebug följer FN:s initiativ

När vi bestämde oss visste vi inte vad vi gav oss in på. Vi visste inte om det skulle kosta 2 kronor eller 200 kronor per sko, men vi bara kände att vi var tvungna att göra det för att ta vårt ansvar säger Icebugs vd David Ekelund.

Han fortsätter:

– Faktumet att vi redan hade kommit långt i vårt hållbarhetsarbete under de senaste åren hjälpte så klart till, men i slutändan var det enklare än vi hade trott att bli klimatpositiva.

Att vara klimatpositiva innebär att Icebug har åtagit sig att följa initiativet Climate Neutrale Now. Det är lanserat av FN och består av tre enkla steg:

1. Mät företagets totala utsläpp av växthusgaser, inklusive produktion, verksamhet och transport.

2. Arbeta aktivt för att minska utsläppen så långt det är möjligt.

3. Kompensera årligen för de utsläpp som inte kan undvikas, genom att investera i projekt som reducerar växthusgaser och är certifierade av FN.

DAVID EKELUND

''Vi vill nå maximal effekt och det kan vi bara lyckas med om andra gör samma sak''

Icebug utmanar nu konkurrenterna

För Icebug har den största utmaningen varit att mäta utsläppen från produktionen, och här har inte Icebug de exakta siffrorna än. Däremot finns en god uppskattning och Icebug väljer därför att agera på den, eftersom man vet säkert att man orsakar utsläpp. För att vara på den säkra sidan överkompenserar Icebug också med 30 procent mer än de uppskattade utsläppen, vilket också innebär att företaget är klimatpositivt. Initiativet lyfts nu fram av FN.

FN: ''Vi är glada över att Icebug tar ledarpositionen i att lyfta klimatfrågan''

– Klimatfrågan är ett brådskande problem för hela samhället. Vi är glada över att Icebug tar ledarpositionen i att lyfta klimatfrågan, dels genom sina egna insatser, men också genom att stötta globala utsläppsreducerande insatser. Genom den typen av insatser, det vill säga att minska sina egna utsläpp och hjälpa andra att minska sina, kan vi snabba på utvecklingen mot Parisavtalets mål om ett klimatneutralt globalt samhälle, säger Niclas Svenningsen, ansvarig för Global Climate Action på FN Climate Change.

I dagsläget är Icebug det enda klimatpositiva outdoorskoföretaget – och Icebugs vd David Ekelund uppmanar nu konkurrenterna att göra samma resa:

– Vi gör inte det här för att vi ska se bra ut. Vi har fortfarande massor kvar när det gäller att minska våra utsläpp ytterligare och annat hållbarhetsarbete. Att kompensera är inget frikort för att kunna fortsätta som man alltid har gjort. Vi vill nå maximal effekt och det kan vi bara lyckas med om andra gör samma sak.

Han fortsätter:

– Om vi kan bli klimatpositiva innebär det att de flesta varumärkena runtom oss kan bli det – om de bara vill. Klimatdebatten har handlat mycket om individers och politikers ansvar, det är dags för företag att kliva fram nu.

Hur har Icebug gjort?

Icebug har sedan flera år tillbaka hållbarhet högt upp på agendan. Det har gjort att steget till att både kunna uppskatta vårt avtryck och att kunna beräkna kostnader blivit lite kortare i jämförelse med de flesta andra företag.

I slutet av sommaren 2018 kände vi på Icebug att det verkligen var dags att göra något. Vi insåg att vårt arbete med att steg för steg minimera våra produkters negativa inverkan på miljön visserligen behöver fortsätta så snabbt det går - men det räcker inte. För att snabba på resan framåt beslutade vi oss därför för att klimatkompensera. Vi skulle inte bara bli klimatneturala utan klimatpositiva. Målet för detta sattes till 2020. Men det gick att göra fortare än så...

Icebugs löfte

Från beslut till genomförande - på sex månader

Tillsammans kan vi göra skillnad

Om bara Icebug tar detta kliv kommer vi inte kunna hjälpa vår planet att må särskilt mycket bättre. Men om vi får fler företag och fler privatpersoner att följa efter - då händer det något.

Icebug har beslutat sig för att vara så transparenta det någonsin går när det gäller vår process. Vi vill dela med oss av både succéer och misslyckanden för att på så sätt kunna hjälpa andra att följa efter. Därför välkomnar vi alla företag som vill ha tips på hur vi gjort. Hör av er direkt till oss på Icebug!

Icebug
Våra projekt

Vill du veta vilket projekt vi har köpt klimatkompensation i?

Icebug
Bli klimatpositiv via FN

Här kan företag och privatpersoner enkelt göra som Icebug

Att vara en del av förändringen

Icebug
TOVE ALEXANDERSSON

''Jag är beroende av både skogen och vintern för att kunna göra det jag älskar. För mig är det oerhört inspirerande att få vara del av ett företag som tar ansvar''

Vi köper oss inte fria. Det här är bara ett första delmål. Nu ligger det verkliga jobbet i att steg för steg fortsätta minimera vår negativa påverkan

Icebug
Icebugs hållbarhetsarbete

20 bra saker vi gör

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se