Icebug

Icebug är en certifierad B Corp

Sedan oktober 2022 deltar Icebug i en global rörelse bestående av företag som efterlever höga krav inom social- och miljömässig hållbarhet.

Bokstaven B i B Corps står för Benefit for all, och rörelsen vill förändra vårt ekonomiska system så att det gagnar hela samhället – och planeten.

Den här tanken rimmar väldigt väl med vad vi på Icebug försöker göra.

Vi använder vårt företagande för att förbättra människors liv. Vi försöker förändra skoindustrin i hållbar riktning. Vi jobbar aktivt för att förbättra villkoren för arbetarna som tillverkar våra skor. Vi ska minska våra egna klimatutsläpp och samarbeta med andra för att skala upp våra insatser. Vi tar ställning mot miljöförstöring och skogsavverkning och skänker 1% av vår försäljning till projekt och organisationer som gör skillnad.

Vi certifierades i oktober 2022 och vi ser fram emot att göra ännu större skillnad – som del av en global rörelse.
Att certifieras innebär att hela ens verksamhet går igenom en rigorös granskning. Detta kommer göras vart tredje år vilket ställer krav om ständig förbättring och utveckling.

Vi delar B Labs förhoppning om att allt fler företag ska se värdet i att tillsammans bidra till en bättre värld.

Läs mer om B Corps här: https://www.bcorporation.net/en-us

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se