Hållbarhet

Tänk efter, innan du köper något.

Även om mer hållbara lösningar och produktinnovationer är bra, har de sällan någon positiv nettoeffekt. De utnyttjar fortfarande resurser. För att bli riktigt hållbar är det viktigaste första steget att konsumera mindre. För oss, som individer, betyder det att inte köpa saker som vi inte behöver. Och när du köper något som du behöver, se till att välja en produkt och ta hand om den så att den fungerar för avsedd användning - för dig eller någon annan - så länge som möjligt.

För oss som varumärke är den logiska slutsatsen att vi bara tillverkar produkter som människor verkligen behöver och gör dem ytterst slitstarka, användarvänliga, lätta att ta hand om och reparera. Med dessa principer på plats kommer vi till vad vi normalt menar när vi pratar om hållbarhet: val av material, produktionsmetod och produktionsplats samt transport på det minst resursförbrukande och förorenande sättet, samtidigt som vi inte utnyttjar människor.

Vår kunskap om vad som är helt hållbart baserar vi på de fyra principerna i Det Naturliga Steget:

- I ett hållbart samhälle är naturen inte föremål för systematisk ökning av:

- Koncentrationer av ämnen extraherade från jordskorpan (som t ex tungmetaller eller fossila bränslen)

- Koncentrationer av ämnen som produceras av samhället (t ex plaster och gifter)

- Nedbrytning med fysiska medel (t ex aggressiv skogsavverkning eller överfiske)

Och i det samhället så är människor inte föremål för villkor som systematiskt undergräver deras förmåga att möta sina behov

På Icebug är själva grunden i det vi gör att tillverka produkter som människor verkligen behöver, eftersom vi har byggt vårt varumärke på att lösa problemet med att halka. Och i vårt klimat behöver alla minst ett par bra skor för de olika väderförhållandena. Men du behöver inte ett par skor för varje enskild aktivitet och därför strävar vi alltid efter att göra våra skor mångsidiga. Vi har ett mycket starkt engagemang och banrekord när det gäller kvalitet och hållbarhet, även om vi definitivt kan förbättra oss ytterligare.

Stora utmaningar kvarstår för oss – precis som för skoindustrin i övrigt – vad gäller att bryta råvarornas oljeberoende, göra oss av med potentiellt skadliga bindemedel och kemikalier och införa en realistisk lösning för uttjänta produkter. Det mesta av vårt praktiska arbete här består i att granska de produkter som vi idag har i våra serier, ta reda på mer om de olika nivåerna i försörjningskedjan, bli av med skadliga ytbehandlingar, hopfogande material och byta till bättre material och infärgningsmetoder. Det är små systematiska steg, men de har stor betydelse eftersom vi startar med våra bästsäljare och det är där större delen av vår volym finns.

För att utmana och kunna göra ta avgörande steg i rätt riktning, medverkar vi också i överskridande samarbete med andra varumärken för att lyfta fram de bästa möjliga lösningarna som finns idag. Håll dig informerad och delta i projektet här.

Om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, kontakta vår hållbarhetschef Maria Munther eller vår VD David Ekelund.

Inspireras mer!
Följ vårt nyhetsbrev.

Icebug gör skor med världens bästa grepp, höjer ribban för hållbarhet i branschen och gör det enklare för alla att komma ut i naturen.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se

Denna webbplats använder cookies för att behandla dina personuppgifter och förbättra din upplevelse. Genom att klicka OK eller navigera denna webbplats godkänner du användandet av dessa cookies.