Köp en sko. Så köper vi en skog.

Anti Black Friday

Avslutad insamling 2022: Tack! Vi fick ihop 772 000 kronor som nu går direkt till Naturarvet och skyddandet av gammelskog på Gräsö i Uppland.

I dag tävlar hela världen i vem som kan konsumera mest. Det vill inte vi vara en del av – vi tror på att bara konsumera det vi verkligen behöver. Men, människor behöver fortfarande riktigt bra skor och därför vill vi passa på att göra något riktigt bra.

Under Black Friday går hela vår försäljning i Sverige oavkortat till Naturarvet, som verkar för att bevara Sveriges sista gammelskogar. På så vis blir det lite mer Green Friday och lite mindre Black Friday. Det tjänar vi alla på i längden.

I ÅR GÖR VI DET IGEN – TILLSAMMANS MED ER!

Denna Black Friday satsar vi på att donera all försäljning för att kunna skydda mer gammelskog på Gräsö i Uppland. 2020 hjälpte vi och våra kunder Naturarvet att köpa Svartsundets gammelskog. Nu utökas det skyddade området med Fågelskärsudden. Det är en koldioxidslukande hotspot för biologisk mångfald. Cirka 100 naturvårdsarter har noterats, varav 50 är rödlistade. Det finns även havsörnar i området. Här ska vi självklart hjälpa till – eller hur? ❤️

''I dag kan bara några få procent av svenska skogen betraktas som oskyddad gammelskog. Det avverkas mer gammelskog än det skyddas. Naturarvet verkar för att skydda de sista skogarna innan det är för sent.

🌲 INGEN TID ATT FÖRLORA.

''Skogen är Icebugs hemmaplan och det är där vi gör sakerna vi älskar. Självklart ska vi då göra vad vi kan för att skydda den''

TOM NILSSON, co CEO PÅ ICEBUG

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se