Material

Leather rating

När det kommer till lädermaterial arbetar vi med leverantörer som är medlemmar i Leather Working Group. Målet med Leather Working Group är att utveckla och upprätthålla ett protokoll som utvärderar lädertillverkarnas miljöpåverkan och främjar hållbara arbetsmetoder inom läderindustrin. Gruppen syftar till att förbättra läderindustrin genom att skapa anpassning till miljöprioriteringar, att belysa de bästa exemplen och att ge förslag till riktlinjer för kontinuerlig förbättring. Gruppen använder tre nivåer av betyg, från brons till guld, för att mäta hur väl tillverkaren uppfyller kraven. (Mer information: www.theleatherworkinggroup.com)

Bluesign

Bluesign® är en certifiering för textila material som säkerställer att tillverkningsprocessen inte påverkar slutprodukter på ett negativt sätt samt att den överensstämmer med de senaste kemikalieregleringarna. Bluesign®-systemet är den bästa tillgängliga lösningen för en hållbar textilproduktion. Det eliminerar skadliga ämnen från början av tillverkningsprocessen och sätter och kontrollerar standarder för en miljövänlig och säker produktion. Detta säkerställer inte bara att den slutliga textilprodukten uppfyller mycket stränga konsumentskyddskrav över hela världen, utan gör det också enklare för kunden att välja en hållbar produkt. För närvarande är bluesign® bara tillgängligt för textilmaterial, men Icebug ser fram emot att arbeta med bluesign® som systempartner så snart skomodulen är redo att utöka arbetet från överdelar till mellansulor, yttersulor och andra material. (För mer information: www.bluesign.com)

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se