NEJ till att flyga hem skor.

Gör det någon skillnad? 🤷🏼‍♀️

Att använda båttransport från Vietnam till Europa eller Nordamerika innebär cirka 0,5 kg CO2-utsläpp per par. Det är faktiskt mindre än det skulle bli om vi fraktade skorna med lastbil från södra Europa eller Mexiko till våra lager. Om vi skulle byta till flygtransport skulle utsläppen per par bli minst 20 gånger högre. Att byta från sjötransport till flyg skulle därmed innebära att det totala CO2-utsläppet per par skulle dubblas. Det är inte ok och därför gör vi det inte.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se