Icebug

Men det är kod röd för mänskligheten.

Det är ganska enkelt. För att hålla oss inom 1,5 graders temperaturökning måste vi halvera CO2-utsläppen senast 2030. Sedan måste de halveras igen 2040. Det är som senast och som minst.

Det här decenniet är den sista chansen vi har. Planeten kommer alltid finnas här, men det är kod röd för oss, mänskligheten. Vi försatte oss i den här krisen. Häften av alla CO2-utsläpp har hänt sedan 1990. Men vi kan också ta oss ur den.

Det är inte för sent.

Milstolpar i Icebugs klimatarbete:

📉 2015-2020: Minskat utsläpp cirka 10% genom att byta material och processer.

🏭 2019: Icebug blev klimat ''positivt'' genom att kompensera alla historiska utsläpp samt oundvikliga nuvarande och framtida utsläpp med 200%.

🙋 2020: Åtagande att följa Parisavtalets 1,5 graders färdplan för utsläppsminskningar, med halvering senast 2030 som en första milstolpe.

👀 2021: Publicerade koldioxidavtryck för alla skomodeller. Radikal transparens för att ge kunder möjlighet till välinformerade val och dela med oss klimatdata och beräkningsmodell med branschen.

☀️ 2022 (planerat): Installation av solceller på tak i fabriker i Vietnam. Uppskattade ytterligare minskade utsläpp med 15-20% på modellnivå.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se