Icebug
DET KLIMATPOSITIVA VALET

Vår nya kollektion: Hållbara val som gör verklig skillnad

Icebugs uppdrag är att göra det enklare för människor att komma ut i naturen, samtidigt som vi leder utveckling mot en hållbar skoindustri. En viktig del i det arbetet är att hela tiden leta efter material och processer som kan minska klimatpåverkan. Vi har hittat många effektiva lösningar och vi delar gärna med oss av allt vi vet.

VI ÄR FÖRST MED ATT ÖPPNA UPP DÖRRARNA

Icebug blev 2019 världens första klimatpositiva skoföretag. Nu är det dags för nästa kliv. Vi är den första tillverkaren av sportskor som öppet redovisar våra material och processer för samtliga skor. Det här är en komplex bransch, där en sko kan ha över 50 olika komponenter – och vår fasta övertygelse är att kunderna, branschen och planeten vinner på om vi är transparanta med vilka material vi använder och varifrån vi köper dem. Vi kallar det Follow the footprints och vi hoppas att fler företag följer efter oss. Vill du veta mer om det exakta innehållet eller tillverkningsprocessen för just din sko, så hittar du all information på produktsidorna här på Icebug.se.

NÅGRA AV VÅRA MEST HÅLLBARA VAL:

Icebug

ALLA ICEBUGSKOR ÄR KLIMATPOSITIVA

I början av 2019 utsåg FN Icebug till världens första klimatpositiva skoföretag. Det innebär att vi på Icebug mäter våra utsläpp av växthusgaser och minskar dessa så långt det bara går – vi har lovat att minst halvera klimatutsläppen från 2015 till 2030, vilket alla måste göra för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Icebug kompenserar för mer koldioxid än vi släpper ut. Vi har kompenserat vårt historiska klimatavtryck och härifrån och in i framtiden kompenserar vi för 200 procent av det vi släpper ut genom att investera i FN-certifierade projekt som reducerar växthusgaser.

VI GER TILLBAKA TILL PLANETEN

I början av 2020 blev Icebug det första outdoorskoföretaget som gick med i 1% For The Planet. Det globala initiativet innebär att vi åtagit oss att investera en procent av vår årliga försäljning i icke-vinstdrivande organisationen som verkar för planetens bästa.

Icebug

FAIRWEAR FOUNDATION

NYA KLIV MOT BÄTTRE VILLKOR

Icebug blev nyligen medlem i Fairwear Foundation, en internationell ideell organisation som stödjer kläd- och skovarumärken i att förbättra de sociala villkoren i produktionen (arbetsvillkor, löner, fackligt engagemang, jämställdhet mm). De är en neutral partner som både ger råd, kan bidra med utbildning och som utför kontroller av våra producenter.

DAGS ATT FÖLJA VÅRA FOTSPÅR

Icebug

Om alla skomärken gjorde som Icebug, skulle vi kunna undvika att smälta över 4 miljarder m3 polaris.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se