Att bli hållbara är inget val – det är ett måste

20 mars 2019: Icebug är det första ''klimatpositiva'' outdoormärket i världen

Målet var att bli ett ''klimatpositivt'' företag till vintern 2020. Men varför vänta när det gick att ordna redan nu?

I januari 2019, då Icebug deltog på vad som är outdoorbranschens största scener – Outdoor Retailer i Denver och ISPO i München – var vi beredda på att något annat outdoormärke redan skulle hunnit före oss och blivit ''klimatpositivt''. Men istället fick vi höra: ”2020…det var snart”.

“Ja, vi vet”.

Hur snart det än lät med 2020 så gick det till och med att göra snabbare.

I mitten av februari 2019 hade vi på Icebug kommit fram till en bra uppskattning av vad vårt totala avtryck för 2019 skulle bli: Lite mindre än 4 000 ton CO2-ekvivalenter, där produkter står för cirka 90%. Denna emissionsfaktor är inte helt exakt. Det bygger på LCA (en livscykelanalys av den totala miljöpåverkan en produkt har) av en specifik modell. Men vi vet med säkerhet att vi skapar utsläpp och att vi inte kan avvakta med att försöka balansera vår negativa inverkan på klimatet genom att gömma oss bakom en väntan på exakta siffror.

Det här är den bästa uppskattningen vi har just nu och vi balanserar osäkerheten kring siffrorna genom att lägga till 30% överskott av CO2-ekvivalenter, totalt 4 755 ton. Ungefär 4US $ / ton i det projekt vi valt har kostat cirka 20 000 dollar.

Kort efter detta fick vi ett e-postformulär från FN:s klimatneutral nu, som sa att vi var det första företaget i vår bransch att bli klimatneutralt - vilket är både uppmuntrande och deprimerande.

Att det gick att göra råder det inga tvivel om. Sex månader efter att Icebug tog beslutet är företaget ''klimatpositivt''.

5 januari 2019: Icebug tänker bli det första ''klimatpositiva'' varumärket för outdoorskor

Sedan 2001 har Icebug gjort det lättare för människor att ta sig ut i naturen. Vårt nästa steg är att göra företaget ''klimatpositivt'' till år 2020.

– Vi är beredda att investera hela vår vinst i hållbarhetsprocessen. Det är trots allt ett lågt pris att betala i kampen för att hålla planetens temperatur på en säker nivå, säger David Ekelund, Icebugs vd.

När vi talar om hållbarhet måste utgångspunkten vara att minska vår konsumtion till en nivå som planeten klarar av att återskapa. Ur ett varumärkesperspektiv innebär det att tillverka saker som folk verkligen behöver. För Icebug betyder det skor som klarar av kyla, väta och halka. Nästa steg är att tillverka saker som människor kan och vill använda länge, och att göra det så bra som möjligt.

– Att göra företaget hållbart har varit vårt mål länge och vi har redan gjort en hel del bra saker för att minska vår negativa klimatpåverkan, men att bli ''klimatpositiva'' till 2020 är något helt annat, berättar David Ekelund.

Det är verkligen ett språng ut på okänd mark, och den stora frågan är om ett så pass litet företag kan genomföra det här i en så här krävande och komplex bransch?

Svaret från Icebug är ja. Det svenska företaget blir, så vitt vi vet, det första ''klimatpositiva'' varumärket för outdoorskor någonsin. Till 2020 förbinder vi oss till följande:

Icebug kommer att lägga ned betydande resurser på att mäta vårt ekologiska fotavtryck, till en början med fokus på utsläpp av växthusgaser. Det som blir kvar av koldioxidavtrycket när resursanvändningen har minimerats kommer vi att klimatkompensera för och överkompensera med 10 procent. Alla aktiviteter kommer att räknas in: produkter, logistik, drift och resor. På så vis kommer klimatkostnaden att arbetas in i vår affärsmodell. Vi vet i dagsläget inte hur stor kostnaden kommer att bli, men är beredda att investera hela vår vinst i hållbarhetsarbetet.

– Vi är inte perfekta, och just nu vet vi inte exakt hur stort vårt fotavtryck är eller hur vi ska göra för att bli ''klimatpositiva''. Ändå har vi medvetet valt att inte vänta med att berätta om arbetet tills det är klart. Vi vill inte göra det här ensamma – därför vill vi ha en transparent process. Vi vill att andra ska kunna hålla oss ansvariga och samtidigt ge andra företag chansen att hoppa på tåget så snart de kan, säger David Ekelund.

David Ekelund

”Om vi kan lyckas bli ''klimatpositiva'', kan de flesta andra varumärken det också – om de bara vill”

Sättet vi gör affärer på kan förändras i grunden

För att kunna bli ''klimatpositiva'' till 2020 måste Icebug klimatkompensera för utsläppen. Det innebär att vi först skapar oss en tydlig bild av hur stort koldioxidavtrycket är, för att sedan kompensera och lägga på 10 procent extra i projekt som minskar koldioxidutsläppen.

Samtidigt är klimatkompensation inte något frikort som gör att vi kan fortsätta med verksamheten precis som vanligt. I processen ingår att med hjälp av data slå fast en baslinje för de faktiska utsläppen, så att vi sedan kan ställa upp ambitiösa mål för att minska dem. Inte heller handlar klimatkompensation om att begränsa Icebugs hållbarhetsarbete till att bara handla om klimatet. Arbetet kommer även fortsättningsvis att utgå från Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper (www.naturalstep.org).

Vi är fullt medvetna om att klimatet inte är den enda gräns på planeten som människans aktiviteter riskerar att passera. Ändå handlar vårt löfte i nuläget till största delen om klimatet, eftersom det finns en mekanism för att räkna om koldioxidutsläpp till pengar. Det betyder i sin tur att klimatet kan arbetas in i affärsmodellens kärna. Det betyder också att sättet vi gör affärer på kan förändras i grunden.

Klimatkompensationen är inte heller någon form av avlatsbrev. Genom att kompensera för de utsläpp vi skapar och lägga på lite extra hjälper vi till att förbättra den skeva balansen av växthusgaser i atmosfären.

– Om vi kan lyckas bli ''klimatpositiva'' kan de flesta andra varumärken det också – om de bara vill, säger Ekelund.

Eftersom Icebug är ett varumärke för friluftsliv anser vi att vi har lite extra ansvar för att ta hand om naturen. Vi tror också att kunderna förväntar sig att outdoorvarumärken tar det ansvaret.

– Ju mer framgångsrika vi är, desto fler incitament skapar vi och desto högre blir trycket på våra kollegor. Om den första fasen handlar om att allt fler väljer ett varumärke därför att det har ett bra hållbarhetsarbete, kommer det i nästa fas inte att vara intressant överhuvudtaget att välja varumärken som inte är tillräckligt hållbara. Det är då den här förändringen verkligen kan få genomslag.

– Ensamma är vi små, men om vi kan visa branschjättarna att det här faktiskt är bra för affärerna på lång sikt, då har vi verkligen lyckats påverka, säger Ekelund.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se