Klimatkompensation

Det är inte förrän klimatkompensationen omfattar hela verksamheten som vi kan hävda att vi gör vår beskärda del

Principen är ganska enkel. Det finns en balanserad nivå av växthusgaser i atmosfären där risken för temperaturökningar är godtagbar. Som läget är nu har vi redan överskridit den balansen och utsläppen från mänskliga aktiviteter fortsätter att vara högre än vad planeten kan hantera. Men om vi klimatkompenserar för våra utsläppta växthusgaser genom åtgärder som minskar mängden växthusgaser i atmosfären med motsvarande mängd, kommer vår egen balansräkning att stämma. Om vi dessutom kompenserar för mer än vi släpper ut, hjälper vi andra att komma närmare sin balans. Klimatkompensation är inte något frikort som gör att vi kan fortsätta med verksamheten som tidigare – de faktiska utsläppen måste minska. Den är inte heller något avlatsbrev, utan har en verklig effekt.

Så klimatkompenserar vi

Det pågående arbetet med att minska företagets negativa fotavtryck påverkar allt vi gör, från de material vi använder i skorna till kaffet vi dricker på kontoret. Ändå släpper vi fortfarande ut koldioxid (som allmänt anses vara den pågående klimatkrisens största bov) och kommer att fortsätta göra det under överskådlig tid.

När vi bestämde oss för att klimatkompensera för vår koldioxid ville vi se till att det gjordes på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi upptäckte då att informationen om koldioxidkompensation är en fullständig djungel. Vi lyckades hitta två viktiga standarder som vi kunde använda för att garantera att olika åtgärder uppfyller våra krav på ansvarsfull klimatkompensation: FN:s CDM (Clean Development Mechanisms) och Gold Standard, som har tagits fram av WWF och andra icke-statliga organisationer. Ett CDM-klassat och Gold Standard-certifierat klimatkompensationsprojekt genomgår noggranna kontroller och revision, samtidigt som det ger både den utlovade klimatkompensationen och sidovinster för samhället i stort (i form av allt från utbildning till förbättrad luftkvalitet).

Vi har valt att klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp genom FN-initiativet Climate Neutral NOW. Där väljer vi ut CDM-projekt som samtidigt är Gold Standard-certifierade.

Så beräknar vi våra utsläpp

Vi såg snabbt att våra koldioxidutsläpp kan delas in i fem huvudkategorier: tillverkningen av våra produkter, transporterna från fabriken, transporterna till kunder, kontorsarbete/pendling och affärsresor. Vi började med det enklaste, vilket är allt som inte har med produkterna att göra. Våra metoder för att samla in data ligger för övrigt på en okej nivå och blir mer sofistikerade efter hand. Hittills har vi använt beräkningsverktyget på myclimate.org för att uppskatta de utsläpp som kontoret, våra anställdas pendling (kontorskategorin) och affärsresorna ger upphov till. På motsvarande sätt har vi använt ecotransit.org för att beräkna utsläppen från transporter, både från fabriken och till kunderna.

Att slå fast produkternas fotavtryck är oändligt mycket svårare. Ett enda par skor kan bestå av upp till 50 olika komponenter och tillverkningsprocessen har minst lika många steg, med värdekedjor som består av minst fem led. Att det är svårt är ingen ursäkt för att låta bli, och efter hand som våra metoder utvecklas kommer vi att dela med oss av dem, med full transparens. Det kommer dock att ta tid.

Klimatkompensationens utveckling

Från 2018/2019 och framåt kompenserar vi för alla identifierade utsläpp (scope 1-3). Vi förfinar kontinuerligt våra metoder gällande hur detta sker. För 2018/2019 kompenserade vi ca 130% av våra beräknade utsläpp i samma projekt som året innan (se ovan).

Inspireras mer!
Följ vårt nyhetsbrev.

Icebug gör skor med världens bästa grepp, höjer ribban för hållbarhet i branschen och gör det enklare för alla att komma ut i naturen.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se

Denna webbplats använder cookies för att behandla dina personuppgifter och förbättra din upplevelse. Genom att klicka OK eller navigera denna webbplats godkänner du användandet av dessa cookies.