Icebug
Det är inte för sent.

Vad som behöver göras.

Vid det här laget vet vi vad som behöver göras: En snabb minskning av koldioxidutsläpp för att säkerställa att vår planet fortsätter vara beboelig. Det är nu bortom tvivel att mänsklig aktivitet är en starkt bidragande orsak till den globala uppvärmningen, och det är vårt ansvar att åtgärda det. Den goda nyheten är att det fortfarande finns lite tid kvar och att vi redan har de verktyg och kunskaper som behövs för att minska utsläpp. Vi behöver bara tillräcklig vilja och uthållighet i att ha klimatfrågan högst på agendan.

Den samlade vetenskapliga bilden säger att vi behöver hålla oss väl under 2 grader, eller helst på högst 1,5 graders uppvärmning för att olika klimatrisker inte ska bli oacceptabelt höga. Vi har redan en global temperaturhöjning på 1,1 grader. Att begränsa den till 1,5 grader kommer att kräva förändringar. I livsstil, men framför allt av våra energisystem.

Icebug

Det här decenniet är den sista chansen vi har. Planeten kommer att överleva, men det är nödläge för mänskligheten.

Kol måste bort.

Energiproduktion orsakar majoriteten av koldioxidutsläppen. Kol måste försvinna först. Vi har redan passerat en del klimattrösklar och följer vi de nuvarande utsläppkurvorna så kommer vi att hamna långt över fem grader i global uppvärmning och ännu mer på planetens norra delar. För att över tid kunna hålla oss under 1,5 grader så måste vi halvera växthusgasutsläpp globalt till 2030, halvera igen till 2040 och bli “netto noll” - alltså minska utsläpp med 90-95% samtidigt som vi hittar sätta att dra ur koldioxid från atmosfären I stor skala – till 2050. Varje tiondels grad kommer att räknas. Och ju tidigare vi kan minska utsläpp, desto större chans har vi att lyckas – vi har ännu inte någon fungerande skalbar lösning för att dra ur koldioxid ur atmosfären. Däremot så vet vi mycket väl hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp – bränna mindre fossila bränslen. Det kan vi göra genom att använda mindre energi och byta energikälla.

Hälften av de totala koldioxidutsläppen har hänt sedan 1990. Vi människor är en del av problemet, man kan nästan säga att vi är problemet, men vi kan också bli en del av lösningen. Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt – ingen energikälla har någonsin varit så billig som solenergi just nu. Det som har saknats är viljan att prioritera klimatfaran. Låt oss påminna varandra om vad som är viktigast på lång sikt.

/ David Ekelund, medgrundare och VD, Icebug.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se