Allmänna villkor för lopp som arrangeras av Icebug

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Icebug. Med benämningarna ”Icebug”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Icebug AB, org. nr 556545-2611, Fabriksstråket 35, 43376 Jonsered. Med ”lopp” menas löpartävlingar samt andra typer av event.

Genom att du anmäler dig till något av våra lopp godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. Om du gör en anmälan för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera villkoren.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. Är du yngre än 18 år vid anmälningstillfället måste din målsman godkänna anmälan för att du skall kunna ingå ett avtal.

Notera att det kan finnas en tidsbegränsning för genomförandet av våra lopp och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål. En eventuell tidsbegränsning framgår i officiell information för det aktuella loppet.

Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har anmält dig till. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av loppet om vi anser detta vara nödvändigt.

2. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT

Anmälan till Icebugs lopp är bindande och vi erbjuder ingen återbetalning av startavgift vid skada eller sjukdom.

Om något skulle hända innan loppet så finns det möjlighet att få hjälp med att få återbetalt anmälningsavgiften. I och med att anmälan till West Coast Trail görs genom RaceID så hanteras detta via dem.

RaceID erbjuder Refund Protect som en extra tjänst för kunder som köper biljetter till ett evenemang på RaceID. Återbetalningsskydd låter dig som deltagare kräva en fullständig återbetalning av sin registreringsavgift (inklusive eventuella extrautrustning och ytterligare produkter som köpts vid registrering) om du som deltagare inte kan delta i evenemanget på grund av nödsituationer. Processen och återbetalningen täcks och hanteras av Protect Group. Var medveten om att läkarintyg kan behövas.
Du kan läsa mer och anmäla att du är sjuk eller skadad Refund Protect.

Om du deltar i en tävling i ett annat land än där du är folkbokförd rekommenderar vi också att du kollar upp att eventuella olyckor täcks av din försäkring. Vi tillåter inte flytt av outnyttjad startplats i ett event till ett annat av våra event.

Icebug har ingen skyldighet att återbetala startavgiften, eller att betala skadestånd eller kompensation pga att ett av våra lopp ställs in. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enlig Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ingen ersättning ges för ekonomisk förlust vid bokad resa eller boende i samband med våra lopp. Vi hänvisar i dessa fall till ditt försäkringsbolag.

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse har du rätt att kräva återbetalning av startavgiften, dock ej anmälningsavgiften som är 200 kr per lopp. Du äger inte rätt att kräva annan ersättning från Icebug i samband med detta.

3. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. Vi erbjuder möjligheten att byta deltagarnamn på en startplats. Byte av deltagarnamn kan göras utan extra kostnad. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet startar, eller dagen innan anmälan stänger, beroende på vad som infaller först. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på ix@icebug.se. När det är mindre än 10 dagar kvar till loppet godkänner vi inte ändringar av namn på anmälan. Vi hänvisar då till ditt försäkringsbolag för eventuell återbetalning av anmälningsavgift om du inte kan delta.

4. PERSONUPPGIFTER

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn, födelsedatum, klubb, ort och nationalitet offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss detta på e-mail: ix@icebug.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

När du anmäler dig till något av våra lopp kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa om Icebugs behandling av personuppgifter här: https://icebug.se/personuppgiftspolicy

För att slutföra anmälan till våra lopp måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Vi behöver din korrekta e-postadress för att skicka anmälningsbekräftelse, startbevis och annan relevant information rörande loppen.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick av nyhetsbrev från Icebug med emfas på de event som vi arrangerar. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice på ix@icebug.se eller klicka på avregistreringslänken som alltid finns längst ner i utskicken.

Nyhetsbrev

Inspireras mer!
Ta del av vårt nyhetsbrev.

Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered|webshop@icebug.se